Waterschap Scheldestromen

Basisgegevens


Provincie(s) Zeeland
Begindatum 01-01-2011
Oppervlakte 190273 ha

Archiefverordening


Datum vaststelling
Titel
Verslaglegging dagelijks bestuur aan algemeen bestuur

Organisatie Archiefbeheer


Waterschapsarchivaris onbekend
Wijze van organisatie onbekend
Archiefbeherende instelling(en) Zeeuws Archief