Waterschap Roer en Overmaas

Basisgegevens


Provincie(s) Limburg
Begindatum
Oppervlakte 92260 ha

Archiefverordening


Datum vaststelling 28-06-2006
Titel Archiefverordening Waterschap Roer en Overmaas 2006
Verslaglegging dagelijks bestuur aan algemeen bestuur

Organisatie Archiefbeheer


Waterschapsarchivaris nee
Wijze van organisatie onderdeel eigen organisatie
Archiefbeherende instelling(en)