Waterschap Rivierenland

Basisgegevens


Provincie(s) Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht
Begindatum 01-01-2002
Oppervlakte 201000 ha

Archiefverordening


Datum vaststelling 03-01-2005
Titel Archiefverordening van het Waterschap Rivierenland 2005
Verslaglegging dagelijks bestuur aan algemeen bestuur

Organisatie Archiefbeheer


Waterschapsarchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling(en) Regionaal Archief Rivierenland