Waterschap Rijn en IJssel

Basisgegevens


Provincie(s) Gelderland en Overijssel
Begindatum 01-01-1997
Oppervlakte 200000 ha

Archiefverordening


Datum vaststelling 20-03-1997
Titel Archiefverordening Rijn en IJssel
Verslaglegging dagelijks bestuur aan algemeen bestuur

Organisatie Archiefbeheer


Waterschapsarchivaris nee
Wijze van organisatie onderdeel eigen organisatie
Archiefbeherende instelling(en)