Waterschap Regge en Dinkel

Basisgegevens


Provincie(s) Overijssel
Begindatum 01-01-1970
Oppervlakte 135000 ha

Archiefverordening


Datum vaststelling 14-11-2002
Titel Archiefverordening waterschap Regge en Dinkel 2002
Verslaglegging dagelijks bestuur aan algemeen bestuur

Organisatie Archiefbeheer


Waterschapsarchivaris nee
Wijze van organisatie onderdeel eigen organisatie
Archiefbeherende instelling(en)