Waterschap Reest en Wieden

Basisgegevens


Provincie(s) Drenthe en Overijssel
Begindatum 01-01-2000
Oppervlakte 137500 ha

Archiefverordening


Datum vaststelling 26-10-2010
Titel Archiefverordening waterschap Reest en Wieden 2010'
Verslaglegging dagelijks bestuur aan algemeen bestuur

Organisatie Archiefbeheer


Waterschapsarchivaris nee
Wijze van organisatie onderdeel eigen organisatie
Archiefbeherende instelling(en)