Waterschap Peel en Maasvallei

Basisgegevens


Provincie(s) Limburg
Begindatum 30-11--0001
Oppervlakte 128400 ha

Archiefverordening


Datum vaststelling 12-12-2012
Titel Archiefverordening Waterschap Peel en Maasvallei 2013
Verslaglegging dagelijks bestuur aan algemeen bestuur eenmaal per jaar

Organisatie Archiefbeheer


Waterschapsarchivaris nee
Wijze van organisatie onderdeel eigen organisatie
Archiefbeherende instelling(en)