Waterschap Noorderzijlvest

Basisgegevens


Provincie(s) Groningen, Friesland en Drenthe
Begindatum 01-01-2000
Oppervlakte 144000 ha

Archiefverordening


Datum vaststelling 19-10-2005
Titel Archiefverordening van het waterschap Noorderzijlvest 2005
Verslaglegging dagelijks bestuur aan algemeen bestuur

Organisatie Archiefbeheer


Waterschapsarchivaris waarnemend
Wijze van organisatie onderdeel eigen organisatie
Archiefbeherende instelling(en)