Waterschap Hollandse Delta

Basisgegevens


Provincie(s) Zuid-Holland
Begindatum 01-01-2005
Oppervlakte 101809 ha

Archiefverordening


Datum vaststelling 30-11-2006
Titel Archiefverordening waterschap Hollandse Delta 2005
Verslaglegging dagelijks bestuur aan algemeen bestuur

Organisatie Archiefbeheer


Waterschapsarchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regelingen
Archiefbeherende instelling(en) Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
Streekarchief Goeree-Overflakkee