Waterschap Groot Salland

Basisgegevens


Provincie(s) Overijssel
Begindatum 01-01-1997
Oppervlakte 120000 ha

Archiefverordening


Datum vaststelling 15-12-2011
Titel Archief- en documentatieverordening Waterschap Groot Salland 2011
Verslaglegging dagelijks bestuur aan algemeen bestuur

Organisatie Archiefbeheer


Waterschapsarchivaris nee
Wijze van organisatie onderdeel eigen organisatie
Archiefbeherende instelling(en)