Waterschap De Dommel

Basisgegevens


Provincie(s) Noord-Brabant
Begindatum
Oppervlakte 151000 ha

Archiefverordening


Datum vaststelling 21-06-2006
Titel Archiefverordening Waterschap De Dommel 2006
Verslaglegging dagelijks bestuur aan algemeen bestuur

Organisatie Archiefbeheer


Waterschapsarchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling(en) Brabants Historisch Informatie Centrum