Waterschap Brabantse Delta

Basisgegevens


Provincie(s) Noord-Brabant
Begindatum 01-01-2004
Oppervlakte 171000 ha

Archiefverordening


Datum vaststelling 11-02-2004
Titel Archiefverordening waterschap Brabantse Delta
Verslaglegging dagelijks bestuur aan algemeen bestuur

Organisatie Archiefbeheer


Waterschapsarchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regelingen en overeenkomsten
Archiefbeherende instelling(en) Stadsarchief Breda
Regionaal Archief West-Brabant
Het Markiezenhof
Regionaal Archief Tilburg