Waterschap Blija Buitendijks

Basisgegevens


Provincie(s) Friesland
Begindatum
Oppervlakte 100 ha

Archiefverordening


Datum vaststelling
Titel
Verslaglegging dagelijks bestuur aan algemeen bestuur

Organisatie Archiefbeheer


Waterschapsarchivaris onbekend
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling(en)