Waterschap Aa en Maas

Basisgegevens


Provincie(s) Noord-Brabant
Begindatum 01-01-2004
Oppervlakte 160000 ha

Archiefverordening


Datum vaststelling 19-05-2006
Titel Archiefverordening van Waterschap Aa en Maas 2006
Verslaglegging dagelijks bestuur aan algemeen bestuur

Organisatie Archiefbeheer


Waterschapsarchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling(en) Brabants Historisch Informatie Centrum