Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Basisgegevens


Provincie(s) Zuid-Holland
Begindatum 01-01-2005
Oppervlakte 35113 ha

Archiefverordening


Datum vaststelling 30-03-2005
Titel Archiefverordening 2005
Verslaglegging dagelijks bestuur aan algemeen bestuur

Organisatie Archiefbeheer


Waterschapsarchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel eigen organisatie
Archiefbeherende instelling(en)