Hoogheemraadschap van Rijnland

Basisgegevens


Provincie(s) Zuid-Holland en Noord-Holland
Begindatum
Oppervlakte 110000 ha

Archiefverordening


Datum vaststelling 19-01-2005
Titel Archiefverordening Rijnland 2005
Verslaglegging dagelijks bestuur aan algemeen bestuur

Organisatie Archiefbeheer


Waterschapsarchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel eigen organisatie
Archiefbeherende instelling(en)