Hoogheemraadschap van Delfland

Basisgegevens


Provincie(s) Zuid-Holland
Begindatum
Oppervlakte 41000 ha

Archiefverordening


Datum vaststelling 27-10-2011
Titel Archiefverordening Delfland 2011
Verslaglegging dagelijks bestuur aan algemeen bestuur

Organisatie Archiefbeheer


Waterschapsarchivaris nee
Wijze van organisatie onderdeel eigen organisatie
Archiefbeherende instelling(en)