Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Basisgegevens


Provincie(s) Noord-Holland
Begindatum 01-01-2003
Oppervlakte 196400 ha

Archiefverordening


Datum vaststelling 17-02-2010
Titel Archiefverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2005
Verslaglegging dagelijks bestuur aan algemeen bestuur

Organisatie Archiefbeheer


Waterschapsarchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling(en) Regionaal Archief Alkmaar