Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Basisgegevens


Provincie(s) Utrecht en Zuid-Holland
Begindatum 01-01-1994
Oppervlakte 82000 ha

Archiefverordening


Datum vaststelling 10-06-1998
Titel Archiefverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 1998
Verslaglegging dagelijks bestuur aan algemeen bestuur

Organisatie Archiefbeheer


Waterschapsarchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling(en) Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard