Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Basisgegevens


Provincie(s) Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland
Begindatum 01-01-1997
Oppervlakte 70000 ha

Archiefverordening


Datum vaststelling 15-12-2005
Titel Archiefverordening van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, 1998
Verslaglegging dagelijks bestuur aan algemeen bestuur

Organisatie Archiefbeheer


Waterschapsarchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel eigen organisatie
Archiefbeherende instelling(en)