Onderzoek samenwerking gemeenten regio Venlo

Op 25 april 2012 beslist de raad van de gemeente Venlo over het voorstel om een budget  van € 20.000 beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar een regionale samenwerking op het gebied van (historische) archieven. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door  mw. ir. Kruit als (extern) projectleider en een stuurgroep en klankbordgroep. Er zal antwoord worden gegeven op een 5 tal vragen (Waarom, Waartoe, Wat, Hoe-Waar-Wie en Wanneer). In 5 stappen hoopt men antwoord te vinden op deze vragen. Het in het document genoemde tijdspad zal gezien deze besluitvorming wel niet haalbaar zijn, immers dan had het resultaat bekend nu reeds bekend moeten zijn.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *