Heerhugowaard: Amendement geeft uitstel uittreding GR RHC Alkmaar

In de vergadering van de gemeenteraad van Heerhugowaard van 28 maart 2012 is een voorstel van het college aan de orde geweest om uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Heerhugowaard heeft 72,50 meter historisch archief ondergebracht bij het RHC Alkmaar. Een nieuwe financieringssystematiek vastgesteld door het bestuur van het RHC waarbij alleen nog zou worden gekeken naar het aantal inwoners (voor Heerhugowaard 51.985) en het besluit tot de bouw van een nieuw depot, maakte dat Heerhugowaard in een paar jaar van € 45.653 (2005) naar € 189.370 (2012) inbreng ging. In 2010 werd door de gemeenteraad een motie aangenomen om te onderzoeken of er een eigen archiefruimte (het zal gaan om een archiefbewaarplaats natuurlijk) te verwezenlijken is tegen lage kosten. Het onderzoek van het college mondde uit in een uittredingsvoorstel enerzijds en uit het onderbrengen van het archief bij VADA en met het scannen on demand beschikbaar stellen anderzijds. Daarnaast zou men expertise in willen huren om aan de wettelijke archieftaken te voldoen. Opvallend is de zin dat uit onderzoek bleek dat gemeenten zonder archivarissen hun adviezen haalde bij de provinciaal inspecteur.

Voordat de beraadslaging begon lag er een amendement van de Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij (HOP) die werd gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad.  Het college is nu opgedragen om opnieuw in gesprek te gaan met het bestuur van het RHC Alkmaar. Velen vinden samenwerking belangrijk en het zou een verkeerd signaal zijn om niet alles geprobeerd te hebben. Er is ook nog onzekerheid over de hoogte van de afkoopsom. Die wordt namelijk pas bepaald door het bestuur RHC Alkmaar als er een besluit van uittreding ligt en zal naar verwachting liggen tussen de € 450.000 en € 1.200.000.

Inhoudelijk ging men niet zo in op het onderzoek. Slechts de fractie Burgerbelangen in de persoon van de heer Dijkstra was kritisch op de resultaten van het onderzoek. Met name de volgens hem ontbrekende visie op het e-depot. Hij bestempelde het voorstel van het college als “een goedkoop magazijn voor de opslag van 75 meter archief”. Maar op zijn kritiek werd niet ingegaan.

Op 26 juni a.s. komt het onderwerp weer in de raadsvergadering aan de orde.

Zie ook de  door Ingmar Koch verzamelde informatie over dit onderwerp: http://www.scoop.it/t/heerhugowaard-wil-weg-uit-regionaal-archief-alkmaar


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *