Zwolle

Basisgegevens


Provincie Overijssel
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10093
CBS Code 0193
Aantal inwoners 120.355
Oppervlakte 111.38 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Zwolle

Archiefverordening


Datum vaststelling 19-12-2005
Titel Document- en archiefverordening
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag directeur HCO

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Historisch Centrum Overijssel