Zwijndrecht

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10468
CBS Code 0642
Aantal inwoners 44.445
Oppervlakte 20.35 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Zwijndrecht

Archiefverordening


Datum vaststelling 29-05-1997
Titel Archief- en documentatieverordening 1997
Verslaglegging college aan gemeenteraad geen

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief Dordrecht