Zwartewaterland

Basisgegevens


Provincie Overijssel
Begindatum 01-01-2001
Amsterdamse Code 10746
CBS Code 1896
Aantal inwoners 22.018
Oppervlakte 82.69 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Zwartewaterland

Archiefverordening


Datum vaststelling 20-12-2007
Titel Archiefverordening Zwartewaterland 2007
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling