Zutphen

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10254
CBS Code 0301
Aantal inwoners 47.084
Oppervlakte 40.98 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Zutphen

Archiefverordening


Datum vaststelling 04-12-2006
Titel Archiefverordening gemeente Zutphen 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel gemeentelijke organisatie
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief Zutphen