Zuidhorn

Basisgegevens


Provincie Groningen
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10021
CBS Code 0056
Aantal inwoners 18.631
Oppervlakte 125.56 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Zuidhorn

Archiefverordening


Datum vaststelling 09-11-2009
Titel Archiefverordening Zuidhorn 2009
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling