Zoetermeer

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10766
CBS Code 0637
Aantal inwoners 121.911
Oppervlakte 34.55 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Zoetermeer

Archiefverordening


Datum vaststelling 21-12-1997
Titel Archiefverordening Zoetermeer 1998
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel gemeentelijke organisatie
Archiefbeherende instelling Gemeentearchief Zoetermeer