Zevenaar

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10938
CBS Code 0299
Aantal inwoners 32.234
Oppervlakte 53.26 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Zevenaar

Archiefverordening


Datum vaststelling 26-09-2006
Titel Archiefverordening gemeente Zevenaar 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg