Zeist

Basisgegevens


Provincie Utrecht
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10324
CBS Code 0355
Aantal inwoners 60.824
Oppervlakte 48.51 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Zeist

Archiefverordening


Datum vaststelling 30-01-2006
Titel Document- en archiefverordening Gemeente Zeist 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel gemeentelijke organisatie
Archiefbeherende instelling Gemeentearchief Zeist