Zeewolde

Basisgegevens


Provincie Flevoland
Begindatum 01-01-1986
Amsterdamse Code 10012
CBS Code 0050
Aantal inwoners 21.106
Oppervlakte 248.54 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Zeewolde

Archiefverordening


Datum vaststelling 28-06-2007
Titel Archiefverordening gemeente Zeewolde 2007
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag bestuur GR

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Nieuw Land Erfgoedcentrum