Woudenberg

Basisgegevens


Provincie Utrecht
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11398
CBS Code 0351
Aantal inwoners 12.008
Oppervlakte 36.53 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Woudenberg

Archiefverordening


Datum vaststelling 19-12-1996
Titel Archiefverordening gemeente Woudenberg
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie lichte gemeenschappelijke regeling en dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Archief Eemland