Winsum

Basisgegevens


Provincie Groningen
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11135
CBS Code 0053
Aantal inwoners 14.054
Oppervlakte 101.11 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Winsum

Archiefverordening


Datum vaststelling 13-09-2011
Titel Archiefverordening van de gemeente Winsum 2011
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling