Wijdemeren

Basisgegevens


Provincie Noord-Holland
Begindatum 01-01-2002
Amsterdamse Code 10534
CBS Code 1696
Aantal inwoners 23.312
Oppervlakte 47.86 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Wijdemeren

Archiefverordening


Datum vaststelling 31-01-2013
Titel Archiefverordening gemeente Wijdemeren 2013
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Streekarchief Gooi en Vechtstreek