Wijchen

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10723
CBS Code 0296
Aantal inwoners 40.507
Oppervlakte 66.49 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Wijchen

Archiefverordening


Datum vaststelling 26-06-2003
Titel Archiefverordening 2003
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief Nijmegen