Wierden

Basisgegevens


Provincie Overijssel
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10676
CBS Code 0189
Aantal inwoners 23.630
Oppervlakte 94.77 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Wierden

Archiefverordening


Datum vaststelling 10-12-1996
Titel Archiefverordening van Wierden, 1996
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per vijf jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling