Westvoorne

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 01-01-1980
Amsterdamse Code 10009
CBS Code 0614
Aantal inwoners 13.992
Oppervlakte 53.23 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Westvoorne

Archiefverordening


Datum vaststelling 28-11-2006
Titel Archiefverordening Westvoorne 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg