Westland

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 01-01-2004
Amsterdamse Code 11418
CBS Code 1783
Aantal inwoners 99.776
Oppervlakte 79.53 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Westland

Archiefverordening


Datum vaststelling 27-04-2004
Titel Archiefverordening Westland 2004
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel gemeentelijke organisatie
Archiefbeherende instelling Historisch Archief Westland