Westerveld

Basisgegevens


Provincie Drenthe
Begindatum 01-01-1998
Amsterdamse Code 10186
CBS Code 1701
Aantal inwoners 19.365
Oppervlakte 278.81 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Westerveld

Archiefverordening


Datum vaststelling 23-04-1998
Titel Archiefverordening 1998
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling