Waterland

Basisgegevens


Provincie Noord-Holland
Begindatum 01-01-1991
Amsterdamse Code 10983
CBS Code 0852
Aantal inwoners 17.140
Oppervlakte 52.11 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Waterland

Archiefverordening


Datum vaststelling 11-03-1999
Titel Archiefverordening gemeente Waterland 1999
Verslaglegging college aan gemeenteraad geen

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Waterlands Archief