Wageningen

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11010
CBS Code 0289
Aantal inwoners 36.642
Oppervlakte 30.49 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Wageningen

Archiefverordening


Datum vaststelling 14-02-2005
Titel Archiefverordening 2005
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel gemeentelijke organisatie
Archiefbeherende instelling Gemeentearchief Wageningen