Waalre

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10959
CBS Code 0866
Aantal inwoners 16.482
Oppervlakte 22.4 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Waalre

Archiefverordening


Datum vaststelling 27-06-2006
Titel Archiefverordening Waalre
Verslaglegging college aan gemeenteraad ter kennis brengen van de rapportages ivm toezicht van de archivaris aan de Raad

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Historisch Centrum Eindhoven