Vught

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11224
CBS Code 0865
Aantal inwoners 25.654
Oppervlakte 33.48 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Vught

Archiefverordening


Datum vaststelling 17-06-2008
Titel Archiefverordening van de gemeente Vught 2008
Verslaglegging college aan gemeenteraad geen

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Brabants Historisch Informatie Centrum