Voorst

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10912
CBS Code 0285
Aantal inwoners 23.703
Oppervlakte 123.07 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Voorst

Archiefverordening


Datum vaststelling 04-09-2006
Titel Archiefverordening Voorst 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel gemeentelijke organisatie
Archiefbeherende instelling Gemeentearchief Voorst