Voorschoten

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10537
CBS Code 0626
Aantal inwoners 23.865
Oppervlakte 11.16 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Voorschoten

Archiefverordening


Datum vaststelling 03-10-2013
Titel Archiefverordening gemeente Voorschoten
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie lichte gemeenschappelijke regeling en dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief Leiden