Vianen

Basisgegevens


Provincie Utrecht
Begindatum 01-01-2002
Amsterdamse Code 10887
CBS Code 0620
Aantal inwoners 19.683
Oppervlakte 39.45 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Vianen

Archiefverordening


Datum vaststelling 23-11-2010
Titel Archiefverordening gemeente Vianen 2010
Verslaglegging college aan gemeenteraad naar behoefte verslag met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling RHC Zuidoost Utrecht