Veere

Basisgegevens


Provincie Zeeland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10369
CBS Code 0717
Aantal inwoners 21.926
Oppervlakte 133.13 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Veere

Archiefverordening


Datum vaststelling 29-05-1997
Titel Archiefverordening gemeente Veere 1997
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per (twee) jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Zeeuws Archief