Vaals

Basisgegevens


Provincie Limburg
Begindatum 09-10-1815
Amsterdamse Code 10007
CBS Code 0981
Aantal inwoners 9.805
Oppervlakte 23.86 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Vaals

Archiefverordening


Datum vaststelling 22-05-2008
Titel Archiefverordening van de gemeente Vaals 2008
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling