Utrecht

Basisgegevens


Provincie Utrecht
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10722
CBS Code 0344
Aantal inwoners 311.367
Oppervlakte 94.33 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Utrecht

Archiefverordening


Datum vaststelling 14-10-2004
Titel Archiefverordening gemeente Utrecht 2004
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Het Utrechts Archief