Urk

Basisgegevens


Provincie Flevoland
Begindatum 01-01-1986
Amsterdamse Code 10783
CBS Code 0184
Aantal inwoners 18.678
Oppervlakte 11.53 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Urk

Archiefverordening


Datum vaststelling 29-03-2012
Titel Archiefverordening gemeente Urk 2012
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Nieuw Land Erfgoedcentrum